...

Har Har mahadev Lyrics – Sachet Tandon parampara Tandon

Har Har mahadev Lyrics – Sachet Tandon parampara Tandon


Har Har mahadev


Singer Sachet Tandon parampara Tandon
Composer Sachet parampara
Music Sachet parampara
Song Writer Sachet parampara

Lyrics

Jatatavi Galajjala Pravaah Pavitasthale

Galeavalambya Lambitam Bhujang Thung Malikam

Damadda Madda Damadda Madda Manninaad Vadd Marvayam

Chakaar Chand Tandavam Tanotu Nah Shivah Shivam

Haa Har Har Shiv Shankar Neelkanth Gangadhar

Aaye Sharnam Tihare

Gyan Aisa Vishal Baithe Ho Mrignain

Chhaye Mathe Chandra Viraje

Jata Kataah Sambhrama Bhramanni Limp Nirjhari

Vilolavi Chivalarai Virajamaan Moordhani

Dhaga Dhaga Dhagajjwala Lalaat Patt Paavake

Kishor Chandra Shekhare Ratihi Prati Kshanam

Dharaa Dharendra Nandini Vilaas Bandhu Bandhur

Sphui Adigant Santati Pramod Maan Maanase

Kripa Kataksh Dhorni Nirudha Durdharapadi

Kvachidigambare Mano Vinodmetu Vastuni

Jataa Bhujang Pingala Sphuratphana Mani Prabha

Kadamb Kunkuma Drava Pralipta Digvadhu Mukhe

Madandha Sindhura Sphuratv Gutari Yamedure

Mano Vinod Madbhutam Vibhartu Bhootabhartari

Haa Har Shiv Shankar Kaalkanth Damrudhar

Kashi Kailaish Vashi

Mritunjay Bhoothnath Dani Avdhar Ho

Darshan Kalyankari

Sahasra Lochana Prabhritya Sheshale Khashekhara

Prasuna Dhuli Dhorani Vidhu Saranghri Peethabhuh

Bhujang Rajamalaya Nibaddh Jaat Jootaka

Shriyai Chiraya Jayatam Chakora Bandhu Shekharah

Lalata Chatvarajvaladhanajnjaya Phulingabha

Nipeet Panch Sayakam Namanni Limpanayakam

Sudha Mayukha Lekhaya Virajaman Shekharam

Maha Kapali Sampade Shiro Jataal Mastu Nah

Karala Bhala Pattika Dhagad Dhagad Dhaga Jwala

Dhanan Jayahuti Krita Prachand Panch Sayake

Dhara Dharendra Nandini Kuchagra Chitrapatraka

Prakalpanaika Shilpini Trilochane Ratirmama

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

Navina Megha Mandali Niruddh Durdhar Sphurat

Kuhoo Nishiee Thini Tamah Prabandh Bandh Kandharah

Nilimp Nirjhari Dharast Notu Krutti Sindhurah

Kala Nidhan Bandhurah Shriyam Jagad Dhurandharah

Haa Har Har Shiv Shankar Tivra Kanth Parlayankar

Vishwa Nath Swami Avtari

Bhar Dete Hai Bhandar Prabhu Khushiyon Se

Ashutosh Sambhu Avitari

Praphulla Nila Pankaja Prapajnch Kalim Prabha

Vdambi Kanth Kandali Ruchi Prabaddh Kandharam

Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam Makhachchidam

Gajachchi Dandh Kachidam Tamamt Kachchidam Bhaje

Akharv Sarv Mangala Kala Kadamb Majnjari

Rasa Pravaha Madhuri Vijrumbhana Madhu Vratam

Smarantakam Purantakam Bhavantakam Makhantakam

Gajant Kandh Kantakam Tamant Kantakam Bhaje

Jayatvad Bhravi Bhrama Bhramad Bhujang Mashwasa

Dhagat Dhagat Nirgamat Karala Bhaal Havya Vaat

Dhimiddhi Middhi Midh Dhawan Mradam Gatum Gamangal

Dhvanikra Mapra Vartita Prachanda Tandavah Shivah

Har Har Shiv Shankar Jhalkanth Tunidhar

Parmeshwar Taranhari

Sharnagat Ke Paapo Ka Nash Karte Ho

Natraja Palanhari

Drishadhi Chitra Talpayor Bhujanga Maukitika Srajo

Garishtha Ratna Loshthayoh Shuridh Vipaksh Pakshayoh

Trishnaar Vinda Chakshushoh Praja Mahi Mahendrayoh

Sama Pravartika Kada Sada Shivam Bhaje

 

Kada Nilimp Nirjhari Nikuj Kotare Vasanh

Vimukt Durmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahan

Vimukt Lool Lochano Lalam Bhaal Lagnakah

Shiveti Mantr Muchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham

Imam Hi Nityameva Mukt Mutt Mottamam Stavam

Pathan Smaranbroo Vannaro Vishuddhi Meti Sant-Tam

Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha Gatim

Vimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam

Haa Har Har Shiv Shankar Madhukanth Mahimadhar

Teeno Loko Ke Swami

Man Ki Har Dasha Ko Aap Jante Ho Shiv

Shiv Daata Sarv Gyani

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

 

Har Har mahadev Watch Video

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.