...

Qisson Mein Lyrics – salaar

 

Qisson Mein Lyrics – salaar


Qisson Mein


Singer Children’s group
Music Ravi basrur
Song Writer Riya Mukherjee

Lyrics

Qisson mein humne suni

Hai daanav hota

Hinsa ke beejon ko rakshas bota

Uske vinaash hetu phir

Hai naayak aata

Lekin wo bhi waisa khud ho jaata

Uss neech ka anth karke wo

Waise hi tann jaaye

Krodh Agni mein khud jalkar

Daanav hi baan jaye

Jo zor se dharam karte hain woh

Shor ke bina darte hain

Par shaan Aman hai balshaali

Ekta ki lau se mi andhiyaari

Tera krosh tera dosh hai

Jang Jeet kabhi muskuraake

Tu dushman bhi saathi bane

Tu aise kar achhaiyan

Tera naam chadhe oonchaaiyan

Ku karmon ki parchhaiyan

Na Mita sake sachchaiyaan

Karke jhagde praashodh mein jo jalaa

Uske dukh ka koi ant na ho bhalaa

Nit mann dharya sthapana

Karuna mann mein jagaana

Aatma shaanthi sajaana na Darna

Sukh aur dukh ka yeh sila

Waqt ka lekha na tala

Anth bhala toh ho bhalaa yaad rakhna

Tera krosh tera dosh hai

Jang Jeet kabhi muskuraake

Tu dushman bhi saathi bane

Tu aise kar achhaiyan

Tera naam chadhhe oonchaaiyan

Ku karmon ki parchhaiyan

Na Mita sake sachchaiyaan

 

 

Qisson Mein Watch Video

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.